okt 112004
 

Departementet foreslår avvikling av en del av de særskilte skatteordningene for landbruket med virkning fra inntektsåret 2005. Dette gjelder reglene om dobbelt fradrag for føderådsytelser, det generelle fritaket for gevinstbeskatning ved realisasjon av jord- og skogbrukseiendom, ordningen med gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt, samt reglene for inntektsbeskatning av våningshus på gårdsbruk.

Du kan lese hele meldingen her:

www.statsbudsjettet.dep.no/2005/dokumenter/html/skatteotp/skatteot/kap20.htm

Sorry, the comment form is closed at this time.