nov 152004
 

Fredag inngikk Regjeringen og Fremskrittspartiet et budsjettforlik. Som en del av dette forliket ble det i Regjeringens forslag til skatteendringer vedtatt et viktig unntak: Salg av gårdsbruk innen familien til åsetesberettigede vil fortsatt være fritatt for gevinstbeskatning.

Det vil i praksis si at eiendomsoverdragelser mellom foreldre og barn/barnebarn kan gjennomføres uten at det blir skatt på en eventuell gevinst på den faste eiendommen. Overdragelse til andre slektninger eller i det frie marked vil imidlertid bli rammet av de nye reglene for gevinstbeskatning.

De andre forslagene til skatteendringer som berører landbruket vil gjennomføres: prosentligning av våningshus, gjennomsnittsligningen for skogbruk avvikles og at kårytelser ikke vil inngå i avskrivingsgrunnlaget for ny eier. Det kan fortsatt være noe usikkerhet knyttet til de kårytelsene som avtales i de eierskiftene som nå forblir skattefri, om disse skal være med i avskrivingsgrunnlaget eller ikke, eller om bortfallet av kårytelser i avskrivingsgrunnlaget kun gjelder ved skattepliktige overdragelser.

Sorry, the comment form is closed at this time.