nov 202008
 

Hvorfor kvalitetssikre eierskifteoppdrag?

For det første vil vi si at det nok ikke er nevnte i noe lovverk som direkte regulerer rådgiving i forbindelse med eierskifte-/generasjonsskifte i landbruket, som utføres av regnskapsførere/økonomiske rådgivere.

For advokater/eiendomsmeklere gjelder det egne og særskilte lover og forskrifter. Men de fleste av brukerene av Eierskifte Planleggeren er nettopp regnskapsførere, og som sådanne er de underlagt diverse lover og forskrifter som bestemmer arbeidsrutinene våre, f.eks.:

– Lov om Autorisasjon for regnskapsførere

– Bokføringsloven

Stikkord i den sammenheng er:

– Nøyaktighet

– Sporbarhet

– Etterrettelig

– Ansvarlighet

Og de samme rammer rundt et eierskifteoppdrag mener vi det må legges vinn på å leve opp til.

Forholdet mellom oppdragsgiver og rådgiver

Kvalitet på eierskifteprossessen inngir tillitt mellom partene. Rådgiver blir oppfattet som seriøs og ansvarlig.

Det vil aldri eller sjelden bli tvil om

– hva som ble sagt/avtalt

– hvem sa/skrev hva

– hvor ligger ansvar

Hvordan kan vi praktisk gå fram?

Ved mottagelse av oppdrag

1. Noter navn, dato og klokkeslett på den som ringer.

2. Bruk utsendelse av Spørreskjema

3. Bruk utsendelse av Eierskifteveiledning

4. Skriv og send ut en ordrebekreftelse på oppdraget.

5. Noter i avtalebok/logg når og hvor planleggingsmøtet skal finnne sted.

På møtet med oppdragsgiver:


1. Gjør bruk av de skjema og opplysninger oppdragsgiver har kommet med.

2. Ha en sjekkliste over punkter som du vil/må/bør gå igjennom med partene. Her kan
du f.eks. bruke Spørreskjemaet.

3. Skriv ned dine notater f.eks. i «Journalen» i EP, eller bruk andre hjelpemidler.

4. Bruk notatene til å skrive et referat, som du sender til partene. Er det praktisk mulig, få
referatet tilbake i signert stand av partene.

5. Husk underskrift på spørreskjemaet!

Når du jobber med eierskifteoppdraget på kontoret:


1. Bruk «Journalen», «Huskelappene» og «Sjekklista»

2. Husk å sikre at du er ferdig med et dokument.

3. Ha en avtale med en advokat som du kan rådføre deg med.

Når du er ferdig med oppdraget husk sikkerhetskopi av data og kopi til event. kundemappe.

Husk at du alltid har tilgang på Loggen over eierskiftet, her ser du hva som er gjort og når tid.

Husk gode og sikre rutiner!!

Sorry, the comment form is closed at this time.