des 152008
 

Fra og med 01.01.2009 er det i statsbudsjettet vedtatt endringer i satsene på arv og gave, samt endringer i fribeløpsgrensene.

Gamle satser gjelder t.o.m. 31.12.2008

Fribeløp: kr. 0 – 250.000 For barn og foreldre: 0% For andre: 0%

Arv/gave: kr. 250.000 – 550.000 For barn og foreldre: 8% For andre: 10%

Arv/gave: kr. 550.000 – -> For barn og foreldre: 20% For andre: 30%

Nye satser gjelder f.o.m. 01.01.2009

Fribeløp: kr. 0 – 470.000 For barn og foreldre: 0% For andre: 0%

Arv/gave: kr. 470.000 – 800.000 For barn og foreldre: 6% For andre: 8%

Arv/gave: kr. 800.000 – -> For barn og foreldre: 10% For andre: 15%

Det er vedtatt en reduksjon i den rabatt som mottakere av aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskap og andeler i ansvarlige selskaper og komandittselskaper får i dag.

I 2008 ble det innført et fribeløp på gaver ved spesielle anledninger hvor fribeløpet er halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. år. Disse gavene trenges ikke å innberettes til Skattefogden.

Sorry, the comment form is closed at this time.