jan 052009
 

Forskrift om justring av inngående merverdiavgift på kapitalvarer:
Reglene om justeringav inngående mva har nå fått nytt regelverk med virkning fra 01.01.2008.

Forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer, se lovtekst her:

Les hele saken
og Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19.12.2007, FIN: tokninger her:

Les hele saken

Kort informasjon ved overdragelse av kapitalvarer.
1. Justering
1.1 Justering maskiner

– Aktuelt kun hvis inng.mva er kr. 50.000,- eller mer pr. kapitalvare

– Gjelder kun i 5 år

1.2 Justering byggetiltak

– Aktuelt kun hvis inng.mva er kr. 100.000,- eller mer pr. byggetiltak

– Gjelder kun i 10 år

2. Krav til dokumentasjon av kjøpet

– Det finner du i regnskapet, hvert tiltak over disse grenser må være ført på egne konti.

3. Ikke skrevet avtale

– Da skal selger justere i salgsåret.

4. Overføring av justeringsforpliktelse

– Det må skrives justeringsavtale.

– Last opp forslag til justeringsavtale blant dokumentutvalget i Eierskifte Planleggeren.

– Husk det må skrives én avtale for hvert justeringsobjekt.

Sorry, the comment form is closed at this time.