okt 092009
 

Etter at tinglysningen ble overført til Statens Kartverk har vi fått mer ensartete krav til tinglysning og dokumentasjon.

Hjemmelsoverføringen
mellom en selger og kjøper formaliserer eierskifte ovenfor omgivelsene.

Riktige gårds – og bruksnummer

Første bud er at alle gårds – og bruksnummer er riktige.

Ta ikke gårds – og bruksnummer som står i taksten over eiendommen, som sikker fasit.
Vår erfaring er at oppgitte gårds- og bruksnummer i taksten oftere ikke stemmer enn stemmer. Takstfolk er for sløve til å søke på hjemmel, dessuten koster et søk penger, derfor kontrollér selv dette med søk. Opplysningene er ett tasttrykk unna i Eierskifteplanleggeren. Ved bruk av Eierskifteplanleggeren får du direkte import til eierskifte av alle gårds – og bruksnummer. Du importerer alle eiendommer selgeren eier etter at du har lagt inn fødselsnummer til vedkommende, sletter de som ikke skal være med, og fortsetter videre med riktige gårds – og bruksnummer.
Enklere og sikrere kan det ikke bli.

Alt vel, eller ….

Da er ofte alt vel, men mange av oss opplever nå og da at aktuelle gårds – og bruksnummer ikke stemmer.

Ikke stemmer, hvordan kontrollere?

a) NIJOS kartet, du finner det i Eierskifteplanleggeren

Det er dette kartet det offisielle Norge forholder seg til vedrørende eiendommen.
Vis kunden NIJOS kartet, eieren kjenner sin egen eiendom. Er det noe som mangler, får du
beskjed.

b) Søk på forrige eier

Er du i tvil kan du søke på forrige eier med et søk på fødselsnummer eller aktuelt gårds –
og bruksnummer. (Bruk helst fødselsnummer)

c) Norske gårdsbruk o.l

Nyttig hjelp i mange sammenhenger.

d) Kommunens arkiver

Her kan du også få hjelp. Kommunen skal ha oversikt over alle oppmålte eiendommer.

Uteglemt gårds- og bruksnummer

Det hender, ikke så sjeldent heller, at det ved tidigere eierskifte er uteglemt eiendommer.
I slike tilfelle må du få dette gårds – og bruksnummeret tilbake til rette eier.
Ved uteglemmelse står denne eiendommen på den tidligere eieren for 1 eller 2 slektsledd siden. Hvis forglemmelsen er gjort for ett slektsledd siden, og alle er i live, rettes dette ved å få alle arvingene til vedkommende til å overskjøte eiendommen til nåværende eier.
Hvis noen av arvingene til vedkommende er døde må det gjøres en hjemmelsoverføring til arvingene og overskjøting kan skje fra disse.

Hva med tinglysingsgebyr og dokumentavgift i disse tilfellene?

Hjemmelsoverføringen er gratis, tinglysingsgebyr på skjøte må du betale, og dokumentavgiften er betalt tidligere på eierskifte. Eieren bør derfor slippe å betale dokumentavgift, 2,5 %, på nytt.

Hvordan slippe dokumentavgift på uteglemt eiendom?

Lov om dokumentavgift § 3
» Departementet kan i enkelttilfelle frita for eller sette avgiften ned når særlige forhold taler for det.»
Loven finner du på «lover» under biblioteket i Eierskifteplanleggeren.

Du må dokumenter at eierskifte på det tidligere tidspunkt også omfattet gård – og bruksnummer som er uteglemt. Det er bra om det i kjøpekontrakten står «Overdrar alle sine gårds – og bruksnummer» og lignende. Dessuten bør det i takst eller annet dokument vise at nettopp denne uteglemte eiendommen er en naturlig del av totaleiendommen. Et NIJO kart som viser at eiendommen hører med til totaleiendommen kan også være en god dokumentasjon.
Du skriver et brev med vedlegg til Statens Kartverk og forklarer situasjonen. Du kan, hvis du vil, ta forbehold i dette brevet at tinglysning kun skal skje hvis det blir godkjent kr 0.- i grunnlag dokumentavgift. Da unngår du at kundebehandler foretar skjønn som ikke er i tråd med hva du ønsker.

Sorry, the comment form is closed at this time.