nov 302012
 

Da har vi fått svar på usikkerheten om forholdet til  krav om oppregulering av ikke avskrivbare aktiva.

Svaret er i henhold til lovteksten at det kan kreves oppregulering av slike aktiva også etter 2014.

Men verdien av oppreguleringen blir jo mindre til lenger inn i fremtiden vi kommer.

Klikk her for å se den aktuelle forskriften

Sorry, the comment form is closed at this time.