Prisreduksjon av tinglysningsgebyr

 Info  Kommentarer er skrudd av for Prisreduksjon av tinglysningsgebyr
jan 072013
 

Tinglysingsgebyret er fra 01.01.2013 på kr 1060 for alle tinglysinger i fast
eiendom. Dette gjelder derfor for tinglysing av skjøte, pantedokument, avtaler og
andre typer dokumenter som tinglyses i fast eiendom.

Nedsettelsen er ledd i gjennomgangen av gebyrsatsene i Statsbudsjettet for 2013.

Reduksjonen vil gjelde for alle tinglysinger mottatt av Statens Kartverk den 2.1.2013
uavhengig av når det er postlagt.
Tidligere var dette kr 1548 for tinglysing av skjøte og kr 1935 for tinglysing av
pantedokument.