nov 062013
 

Stortingsproposisjon nr. 1 2013/2014

Regjeringen Stoltenberg forslår i sitt forslag til Statsbudsjett:

Arveavgift til barn / foreldre
a) Fribeløp kr 1 million
10 % arveavgift på overskytende

Arveavgift til andre
b) Fribeløp kr 1 million
15 % på overskytende

Rabatt for ikke børsnoterte aksjer og andeler ansvarlige selskaper
Rabatten foreslås redusert fra 40 % til 30 %.

Se aktuelt punkt i proposisjonen:
Forsalg til arveavgift statsbudsjettet 2014

Sorry, the comment form is closed at this time.