des 102013
 

Den nye regjering ønsker at markedsprisen skal gjelde ved salg av landbrukseiendommer. Dette har landets kommuner fått beskjed om. Pris skal ikke lenger være avgjørende når det gis konsesjon på en landbrukseiendom.
Dette sier landbruksminister Sylvi Listhaug.

Fram til prisvurderingen blir opphevd henstiller departementet om at prisen partene har avtalt ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon eller ikke.

Begrunnelsen for vurderingen er å styrke den private eiendomsretten.
Hvis gårdene skal blir tatt vare på er det viktig at det lønner seg å investere på gården og holde ting vedlike.

Vår mening
Da kan vi fastslå at priskontrollen er «en saga blott».
Da gjenstår diskusjon om endringen er fordel eller ulempe for landbruket.
På det jevne tror ikke vi på store prisendringen annet enn på de spesielt attraktive eiendommene og de eiendommene som har beliggenhet i nærhet til sentra, sjø, vann, elver mv i tilknytning til eiendommene. Beliggenhet og andre merverdier har også i stor grad kommet fram tidligere i takster, gjennom boverdi og beregningen avkastningsverdier. Dessuten er folk i stand til å tenke selv både på verdier og avkastning.

Sorry, the comment form is closed at this time.