apr 272014
 

Presisering om beregningen

Både tidligere gevinstberegningsregler i 2013 og reglene for 2014 krever at vi fordeler vederlaget (betalingen) for gård og maskiner mv forholdsmessig for å beregne en eventuell skattepliktig gevinst. Dette er presisert i Odelstingsproposisjonen Odelstingsproposisjon nr 1 LS

Ved salg av gårdsbruk hvor det blir gevinst presiserer vi at alle innslagsfeltene for data legges inn.
Ved familieoverdragelser hvor dere er innenfor 75 % regelen har vi registrert at det skjer en del feil i bruken av kårberegningene.

Gjennomgang av Eierskiftevinduet /Sentrale data/Verdier oppgjør:

Når det skal beregnes kår gjøres dette i underliggende vindu merket kår.

Grunnlaget for skattemessige konsekvenser MÅ du beregne/legge til rette for i kalkylen : FAKTISK SKATTEPLIKTIG GEVINST

Last opp kalkylen FAKTISK SKATTEPLIKTIG GEVINST

Disse feltene MÅ DU FYLLE UT.

Hvis du ikke gjør dette vil boretten/kåret bli tolket som vederlag, og verdien av eiendommen ikke bli redusert med kårverdien.
Det vil bli feil i fordelingen i gevinstberegningen etter skattereformen, 75 % regelen, og vederlagsfordeling, når vederlaget overstiger 75 % av verdien fast eiendom.

Skatteretten:

Fradrag for kårboligen i eiendommens verdi
Verdien av kapitalisert borett skal komme til fradrag i eiendommens verdi.
I dette eksempelet er boretten lavere enn verdien av kårboligen.
Hvis det er omvendt, at kapitalisert borett er høyere enn kårboligens verdi skal verdien av eiendommen reduseres med verdien av kårboligen. Den delen av boretten som overstiger verdien av kårboligen vil ikke bli en del av vederlaget.

Sorry, the comment form is closed at this time.