sep 222014
 

Vi arbeider med en ny versjon av Eierskifte Planlegger som vi forventer skal sendes ut i månedsskifte.

Eierskifte blir på mange måter enklere.

 • Du slipper å tenke på refusjonsordningen for dokumentavgift
 • Mulig arveavgift
 • Innsendelse av skjemaet Gaver
 • Vente på avgjørelse hos Skattefogden

 

Utfordringen blir nå mer å se realitetene i eierskifte.
Hvilke utfordringer familien har. Hvordan tenker selger, kjøper og søsken.

Skattemessig vil du som før måtte:

 • Legge inn verdier og oppgjør.
 • Skattereglene ved fordeling av vederlaget mellom eiendom, maskiner mv er som
  før. (Inderøydommen)
 • Vurderingene om selger skal ta ev. gevinst eller gå inn kontinuitet (kjøper overtar
  selgers statusverdier) vil du få hjelp til i Planleggeren.
 • Hvis selger ikke vil ha skatt på skattepliktige del vil det bli kontinuitet.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Tilpasset fjerning av arveavgiften fra 1.1.2014.
 • Lagt inn nye/fjernet dokumenter.
 • Revidert alle hjelpetekster.
 • Revidert gevinstberegning, tilpasset fjerning av arveavgiften.
 • Gjennom gevinstberegningen blir du «geleidet» gjennom mulig overtakelse av
  skatteposisjoner.
 • Delt programmet mellom 2013 og 2014 m.h.t. dokumenter/skjema/hjelpetekster.

Vi planlegger ytterligere oppdateringer av Eierskifte Planleggeren utover høsten bl.a. når vi får kjennskap til myndighetenes presiseringer m.h.t. arveavgiftens bortfall.