des 012014
 

En ny versjon av Eierskifte Planleggeren er nå klar. Fjerning av Arveavgiften 01.01.2014 har nok gitt utfordringer for myndighetene, lite er kommet ut etter at reformen ble vedtatt.

Vi som programleverandører har brukt mye tid på å finne frem i reformen. Vi har pr nå Odelstingsproposisjon 1 LS 2014 og endret Skattelov å forholde oss til.

Eierskifte Planleggeren er som før, enten du som bruker programmet for informasjon eller for eiendomsoverdragelse, så kjenner du deg igjen. Men det er tross alt mye nytt.

 

Det må tas forbehold om lovendringer og uttalelser mv.

 

Eierskifte nå etter endringene er slettes ikke så vanskelig som en får inntrykk av.

Men noe gammel kunnskap må forkastes og ny kunnskap må fylles på.

Vi vil hevde at etter litt innkjøring vil eierskifte være lettere !

 

 

Endringer      Gjennomføring

Mange dokumenter er rettet Gavemelding, og oppskrevne verdier er fjernet.Dokumentene tilpasset Arveavgiftsreformen
Info tekster til dokumenter er rettet Skal gi deg som bruker rettledning, les disse
Overformynderiet er borte Overtatt av Vergemålsmyndigheten hos Fylkesmannen
Nytt skjema til Vergemålsmyndighet Lagt innMor og far er i denne sammenheng verge for sine barn.
Rettet funksjoner i Rettledninger Fjernet / tillagt
EierskiftevinduetInformasjon arveavgiftsreformen 2014  Informasjon
EierskiftevinduetInfo og beregning av latent skatt LatentSkattBeregningsmodell og hjelpetekster
EierskiftevinduInnleggelse av verdier:

Ta standpunkt til vanlig landbruk, annen eiendom og næring el. ikke næring

IkkeNaring
I gevinstberegningenNoe utvidet innleggelse p.g.a. ny kostprisoppgave  StatusVerdier
Nytt nøkkeltall beregning75 % regelen med infoknapp  Nokkeltall
Beregning skattepliktig gevinst, ny linje andel vederlag som gjelder latent skatt  Vederlag
Ny linje under InderøydommenSk.pl. gevinst

 

Gevinst«Ikke næring» vil alltid bli beregnet som skatteplikt, ved uthuking av «selger vil ikke ha inntektsoppgjør» settes gevinsten til kr 0.-
Vil selger ta inntektsoppgjør?Hjelpetekst  Inntektsoppgjor

 

Det arbeides videre med:

  1. Info om valg av beste alternativ
  2. Ny kostprisoppgave

 

 Leave a Reply

(required)

(required)