jan 152015
 

Du kjenner deg godt igjen fra tidligere, men gjør deg kjent med det nye.

Aktuell veiledning mot oppslag lovverk mv ved gjennomgangen.

Meld deg på kurs hos oss som går i januar/februar 2015 og bli oppdatert, se www.eierskifte.no – brukerkurs 2015.

Nyheter i denne versjonen:     

 

-Kjøpekontrakt, oppdatert

-Eierskiftevindu, modul latent skatt

 

Gevinstberegningen under forskjellige skattemessige forutsetninger.

 

Mye har vært med tidligere, men vi oppsummerer

a)Nøkkeltall i forhold til lovverk

b)Egen innleggelsesknapper for verdier, status og kår

c)Gevinstberegning gavesalg under 75 % vederlag, sammenligner valgmuligheter

d)Gevinstberegning gavesalg 75 % – 99 % vederlag, sammenligner valgmuligheter

e)Markedssalg

f)Oppregulering av inngangsverdi, forskrift av 1999

g)Gevinstreduksjon med eiertid mer enn 5 års eiertid

h)Sammenligner konsekvensene for selger og kjøper ved forskjellige valg av kontinuitet eller vederlag.

 

 

I. Eierskiftevinduet:

 

Informasjonen

 Informasjon

Les deg opp på Arveavgiftsreformen, du finner alt aktuelt stoff samlet her.

 

Latent skatt

Beregningsmodul latent skatt:

LatentSkatt

Latent skatt er nytt for mange, last opp beregningsmodellen med infofiler.

 

 

2. Gevinstberegning

Nye bokser for innleggelse av data vurderinger og spesifikasjoner:

 

Nøkkeldata om eierskifte

Her får du beskjed, nøkkeltall i eierskifte:

Nokkeltall

 

Programmet beregner nøkkeltall, full oversikt over status mot regelverk.

 Unknown

 

Åpne kalkulatorknappene for spesifikasjon av verdier.

Legg inn fullverdier,  statusverdier og borett.

 

Mulige valg ved å overta skatteposisjonene eller andel vederlag (Inderøydommen).

I de tilfeller du ikke har virksomhet (eks. festeavgifter), kan du merke disse og få riktig beregninger når selger tar gevinsten eller selger vil ikke ha inntektsoppgjør.

 Unknown-2

 

Direkte import til kostprisskjema vil komme som en oppdatering så snart som mulig.

 

Kostprisskjema og nytt Realisasjonsskjema for 2014 blir frigitt for bruk av Skattedirektoratet i februar 2015.

 

Veiledningen til kostprisskjema finner du under veiledninger i programmet.

Kostprisskjemaet for utskrift finner du blant dokumentene.