apr 162015
 

Tradisjoner

Norge har tradisjon for familieeierskifte. Ca. 95 % av gårdsbrukene i Norge overdras mellom foreldre og barn.

  • Stas med odelsgutten/odelsjente
  • Tradisjon med at den eldste overtar
  • Rimelig overdragelsessum

 

                                

Eierskifte før 01.01.2014

Verdsetting etter diskontinuitet

Diskontinuitet betyr ikke fortsettelse

Eierskifte etter 01.01.2014

Skattemessig forhold kontinuitet

Kontinuitet betyr å fortsette

Verdsetting eiendom til salgsverdi Verdsetting eiendom til salgsverdi
Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi
Innberettet eierskiftedata til Skattemyndighetene Registering av verdi for mottaker på egne skjema og selvangivelse
Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt
Kjøper sitt avskrivningsgrunnlag 100% av verdien på   eiendom Kjøpers avskrivningsgrunnlag settes til 75 % av takst av fast eiendom
Kjøpers avskr. grunnlag maskiner og varelager 100 % av verdien Kjøpers avskr. grunnnlag andel betaling eller selgers skattemessig verdier
Skatteposisjoner må overtas av kjøper

 Leave a Reply

(required)

(required)