jun 122015
 

Markedssalg av alminnelig gårdsbruk

Før 01.01.2014 Etter 01.01.2014
Gevinst salgspris – kostpris Gevinst salgspris – kostpris
Kostpris, fradrag i gevinsten: Kostpris, fradrag i gevinsten:
a) Fradrag i gevinst med kostpris a) Fradrag i gevinst med kostpris
b) Oppregulering av kostpris med indeks b) Oppregulering av kostpris med indeks
c) Fradrag for påkostninger c) Fradrag for påkostninger
d) Fradrag for salgsomkostninger d) Fradrag for salgsomkostninger

Essens:

De nye reglene 01.01.2014 påvirker ikke salg før eller etter 01.01.2014.

Ingen forskjell på beskatning av gevinsten

Skatteforhold

Våningshus Bolig følger boligbeskatningsreglene,Eiertid over 2 år, brukt 1 av de to siste årene Skattefri
Hytte Hytte følger hyttereglene
Eiertid 5 år og brukstid
Skattefri
Jord egen drift Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet Vanlig skatt
Jord bortleid Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet 27 % skatt
Skog Oppreguleres, i praksis forsiktig beskattet Vanlig skatt
Driftsbygningnæring Gevinst = andel betaling – statusverdier Vanlig skatt
DriftsbygningBortleid Gevinst= andel betaling – statusverdier 27 % skatt

Essens

Det blir normalt mindre skatt på salg av alminnelig landbrukseiendom enn man tror på grunn av oppskrivningsreglene og reglene om salg av egen bolig og hytte.

Allinfo.as

 Leave a Reply

(required)

(required)