jun 262015
 

95% av familieoverdragelser, nærmere om reglene

Selgers forutsetninger for skattefritt salg av alm. gårdsbruk

Før 01.01.2014 Nye regler etter 01.01.2014
Eiertid over 10 år Eiertid over 10 år
Salg til familie Salg til familie
Betaling under 75 % av takstverdien Betaling under 75 % av takstverdien
Grunnlag beregning full verdi – kår Grunnlag beregning full verdi – kår
Verdi kår, leieverdi x gjennomsnitt levetid etter vedtatt tabell av Sk.dir. Verdi kår, leieverdi x gjennomsnitt levetid etter vedtatt tabell av Sk.dir.

Skatteposisjoner må overtas gjelder et fåtall eierskifter, «Søk på skatteposisjoner»

Skatteposisjoner må overtas, gjelder få eierskifter, se senere utredning.
Overdragelse av næring styrer i noe grad av hvilke skatteposisjoner som overtas.

Essens forskjeller

  • Må overta skatteposisjoner, kjøper taper avskrivinger
  • Virksomhetsbegrepet må avklares

Kjøpers kostpris

Før 01.01.2014 Nye regler etter 01.01.2014
Fast eiendom 100 % av verdien Fast eiendom 75 % av verdien
Maskiner 100 % av verdien Maskiner selgers statusverdi/andel bet.
Dyr 100 % av verdien Dyr, selgers status/andel betaling

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

 Leave a Reply

(required)

(required)