jun 302015
 

Skatteposisjoner knyttet til gårdsbruk og eller næringen

1. Skatteposisjoner knyttet til et formuesobjekt, f. eks gårdsbruk

  • Overdragelsen gjelder alminnelig gårdsbruk
  • Selger må ha eid gårdsbruket i minst 10 år (noen unntak)
  • Eiertid på boligen.(Viktig hvis ikke hovedreglene brukes)

Det nye lovverket bruker begrepet inngangsverdi konsekvent.

Inngangsverdi er synonymt med statusverdi og regnskapsmessige verdier.

2. Skatteposisjoner knyttet til næringen, overføring av skatteposisjoner,

nytt lovverk

  • Negativ beregnet personinntekt
  • Skjermingsgrunnlag
  • Fremførbart underskudd
  • Negativ saldo
  • Tom positiv saldo
  • Positiv og negativ gevinst- og tapskonto

Regelverket knyttet til punkt 2. nåverdien må beregnes.
Skattedirektoratet har laget et eksempel:

Gevinst og tapskonto kr 400000
Latent skatt beregnes med lineær oppløsning
Kalkulasjonsrente over 5 år, pr år kr 50000
Kalkulasjonsrente 5%
Skattesatsen blir derved effektivt på 33%

Skattedirektoratet skriver at dette er et eksempel, og at det kan være ulike beregninger på skatteposisjonene.

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

 Leave a Reply

(required)

(required)