sep 162015
 

I dag har vi lagt ut en ny versjon av Eierskifte Planleggeren.

 

Du kan oppdatere til denne ved å kjøre en oppdatering direkte fra programmet.

Eller så kan du laste ned en komplett versjon fra nedlastingssiden på eierskifte.no.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Informasjonstekster for dokumentene er revidert.
 • Lenke til rundskriv er oppdatert.
 • Liste over kommuner og poststeder er oppdatert.
 • Revidert alle hjelpetekster.
 • To nye dokumenter er lagt inn (under eierskiftetypen «Andre dokumenter»):
  • Erklæring om rettighet i fast eiendom
  • Kopi av tinglyst dokument (pantebok)
 • Oppdatert pantedokument
 • Oppdatere «nijos» til «nibio»
 • Rettet I/O-Error 183 ifm Import- og Eksport-rutine.
 • Programfilene er nå signert, slik at «utgiver» er kjent for Windows.  Dette medfører større trygghet og færre varsler.