okt 212015
 

Da Regjeringen la fram Statsbudsjettet for 2016 kom det som kjent forslag om å fjerne adgangen til skattefri omsetning av landbrukseiendommer innen familie. Et slikt drastisk forslag kan ha store konsekvenser for familielandbruket slik vi kjenner det. Med dette infoen ønsker vi å la deg beregne virkningene av forslagene i Statsbudsjettet og du kan enkelt beregne den med hjelp av «Eierskifteplanleggeren»,

For deg som ikke har «Eierskifteplanleggeren», gå inn på http://eierskifte.no/ og bestill begrenset versjon.

Tips sist i notatet.

1. Start opp Eierskifteplanleggeren

 2015.10.21 Bilde pl

2. Legg inn verdier og oppgjør

2015.10.21 Verdier 2

  1. Simuler virkninger av at selger tar gevinsten til inntekt eller ikke tar skatt

Øverst i kalkylen må du ikke krysse for at «Er kjøper arveberettiget etter lov».

Du simulerer nå en situasjon med salg utenfor arvekretsen, som gir gevinstberegning for selger. Statsbudsjettet 2016 har forslag om at selger kan fri seg fra skattepliktig gevinst og kjøper må da overta selgers skattemessige statusverdier. Eller selger velger å ta gevinsten og kjøper får da statusverdi + gevinsten som ny inngangsverdi. Mange selgere vil nok velge ikke å ta skatt på eierskifte. Vi ser på konsekvensene nedenfor.

Du må legge inn selgers skattemessige status og kjøpsåret. Resten går automatisk.

Da er beregningen gjort.

2015.10.21 Verdier 2

 

Dette eksemplet gir følgende utslag 2015 og 2016

Beregningen gjelder for driftsbygningen

Her må du hente takstverdien og beregne 75 %           (2015 regler) 3 000 000
Verdien på driftsbygg hvis selger ikke vil ha skatt        (2016 forslag) 1 500 000
Verdien på drifts.b. hvis selger tar gevinsten +909 639(2016 forslag) 2 409 639

Hvis selger ikke vil ha skatt på eierskifte blir tapet i avskrivningsgrunnlag kr 1 500 000.                Beregningen er: Forskjellen mellom 75 % av takstverdien, kr 3 000 000,  og selgers skattemessig,            kr 1 500 000 = kr 1 500 000

Det må presiseres at foreslåtte skatteforhold for selger også i hovedsak er slik i dag.

En konklusjon er jo at det er fjerningen av reglene om 75 % kostpris for kjøper som gjør de store utslagene.

Den enkelte må vurdere:

a)Er marginalskatten for selger større enn for kjøper?

b)Har selgeren behov for gevinsten i forhold til Jordbrukspensjon mv?

  1. c) Blir gårdens inntekter fjernet med bruk av Jordbruksfradraget?
  2. d) Har gården behov for mere avskrivninger?

e)Vil beskatningen av gevinst på selger presse prisen på gården oppover?

  1. f) Hvis selger ikke bor på eiendommen på salgstidspunkt kan/vil han bli rammet av gevinst hvis de nye reglene blir vedtatt.

Husk også at disse nye skattemessige verdiene skal inn i skjermingsgrunnlaget for kjøper

 

Noen råd hvis du skal gjennomføre eierskifte

a)Dokumentasjonen for eierskifte i 2015 foregår først ved innsendelse av selvangivelsen til våren

Eierskifte gjort for året 2015 må formaliseres med virkning før nyttår.

b)Men er man i eierskiftemodus bør man få gjennomført takst mv i 2015

c)Verdsetting av dyr, maskiner bør gjennomføres i 2015.

c)Formaliseringen av kjøpekontrakten må avtales med eierskiftedato senest  31.12.2015.

Bolig

I tilfeller hvor boligen ikke er bebodd av eieren vil boligen skifte karakter fra skattefri ved eiertid over 10 år mv, og skattepliktig da nye regler foreslår egen brukstid på 1 av de 2 siste årene for å få skattefrihet.

Politikk

Politikk er en uforutsigelig sak, men det er motkrefter i forhold til forslaget.

Vi har sendt info om våre konklusjoner til de politiske partiene på Stortinget.

Allinfo AS.

 

 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)