nov 232015
 

Da kan vi fastslå at Krf og Venstre gjorde som de har sagt og stoppet Regjeringens forslag om endringer i beskatningen av salg av gårdsbruk i familiesammenheng.

Reglene er da som før og Skatteloven § 9.13 gir selger skattefrihet salg av gårdsbruk når a)vederlaget ikke overstiger tre fjerdedeler av takstgrunngrunnlaget, b)kjøper er i arvekretsen og c)eieren har eid eiendommen i minst 10 år.

Kjøper får som sin inngangsverdi 75 % av takstgrunnlaget, (Sk.l. 9.7, 5 ledd) og samme grunnlag som skjermingsfradrag.

Lykke til eierskifteprosesser videre.

 Leave a Reply

(required)

(required)