des 142015
 

Den første dagen er over her på Gardermoen. Vi har fått mange gode innlegg fra scenen i løpet av dagen, og så har vi hatt mange nyttige erfaringsutvekslinger i løpet av dagen. Når 130 entusiaster fra hele landet samles, så er det helt klart at historiene blir mange og gode – og nyttige.

Kurssal

Stinn brakke på årets kurs

 

 

Dagen startet med at Hilde Bjørkhaug belyste noen momenter fra et forskningsprosjekt i Norsk Senter for Bygdeforskning og Nordlandsforskning.
Masse nyttig og interessant staistikk om hvem som driver gårdsbruk i dag, hva de tenker om gårdsdrift, og litt om hvilke trender og holdninger vi ser i landbruket.

Hilde Bjørkhaug

Hilde Bjørkhaug (Norsk Senter for Bygdeforskning og Nordlandsforskning)

 

 

Anders Klaseie fra Norges Bygdeungdomslag kom som et friskt pust og delte noen tanker omkring sine erfaringer som ung kjøper i en eierskifteprosess. Mange nyttige momenter å ta med seg inn i rådgiverrollen.

Anders Klaseie

Anders Klaseie (Norges Bygdeungdomslag)

 

 

Bjørn Aasen fra Vekstra Nord-Øst delte sine erfaringer som takstmann og eierskifterådgiver. Viktig å ta på seg rett hatt til rett tid. En takst, f.eks, er ikke gjenstand for diskusjon.

Bjørn Aasen

Bjørn Aasen (Vekstra Nord-Øst)

 

 

Åge Bryne fra Klepp Rekneskapslag hadde også et veldig nyttig innlegg som satte fokus på rådgiverrollen. Han belyste de erfaringene de har hatt i en typisk eierskifteprosess. Veldig viktig å opprettholde en god kundekontakt og skape en god forståelse av selve prosessen. Kunden må forstå hva som skjer, og alle aktuelle parter må involveres på rett tidspunkt. Her er det viktig å være trygg på sin rolle som rådgiver, slik at søsken blir involvert på en god måte. Det å bevare familiefreden er uhyre viktig i vår jobb.

Åge Bryne

Åge Bryne (Klepp Rekneskapslag)

 

 

Dagen ble avsluttet med at Ole Christen Hallesby og Svein Aalling drøftet de juridiske og praktiske elementene omkring kontinuitetsprinsippet og skatteberegning. Viktigheten av å definere «virksomhet» og «alminnelig landbruk» ble belyst, og det ble gitt noen gode eksempler på at dette ikke alltid er like entydig.

Ole Christen Hallesby

Ole Christen Hallesby

Svein Aalling

Svein Aalling (Orwall & co)

 

 

 

Utover kvelden fortsatte diskusjonene rundt middagsbordet, og mange erfaringer om både takst og eierskifterådgivning ble delt.

apéritif

En liten apéritif før middag

 Leave a Reply

(required)

(required)