des 152015
 

Eierskiftedagene 2015

Dag nummer 2 er i gang, og Ole Gunnar Green ønsker alle velkommen.

Ole Gunnar Green

Ole Gunnar Green (Allinfo as)

Svein Aalling (Orwall & co) starter dagen med en gjennomgang av kjøpekontrakten som det mest sentrale dokumentet i et eierskifte. Her kommer han med utdypende merknader til hvilke elementer en ha med, hvilke elementer man kan ha med, og hvilke elementer man ikke bør ha med. Han la vekt på nøyaktighet, tydelighet og saklighet.

Ole Christen Hallesby fulgte opp med synspunkter på hvordan man kan bruke et tilleggsdokument innen familien for å spesifisere ulike elementer som ikke bør inn i en kjøpekontrakt. En uttypende «famileerklering» som også innvolverer kjøperens søsken, slik at alle vet hva som skal skje. Her kan du bygge en bro mellom følelser og det formelle.

Nest post på programmet var en gjennomgang fra Ole Christen Hallesby om hvordan beregne og presentere kjøpers betalingsevne. Og hvordan kjøperens betjeningsevne av gjeld kan vises i pressede økonomiske eierskifter. Han la vekt på at kjøperen, som ny bedriftseier, blir gjort kjent med de økonomiske og finansielle sammenhenger og begreper – samt hvor følsomt betjeningsevnen påvirkes med relativt små endringer i f.eks. rentenivå og privatforbruk.
Div forelesere

Etter lunsj tok advokat Erlend Stabel Daling (Norges Bondelag) oss gjennom ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til deling av eiendom, fradeling fra eiendom og sammenslåing av eiendom.

Erlend Stabel Daling

Erlend Stabel Daling (Norges Bondelag)

Avslutningsvis, som en forlengelse av jordlovens bestemmelser, fulgte advokat Kirsten Bjerkestrand Eid (Norges Bondelag) opp med en gjennomgang av Plan-, Bygnings-, Matrikkel- og Tinglysingsloven. Flere interessante eksempler ble vist frem, og deretter drøftet med salen.

Kristin Bjerkestrand Eid

Kristin Bjerkestrand Eid (Norges Bondelag)

 


 

Vi takker for oss for i år, og gleder oss allerede til neste år.

 Leave a Reply

(required)

(required)