jan 192016
 

Vi har fått mange henvendelser om beregningen av skatteposisjoner der dette følger med ved overdragelse av gårdsbruk.

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dette den 24.september 2014.

Skatteloven  paragraf 9.7, 3 ledd fastslår at det er kontinuitetsprinsippet ved arv og gaver, det er både en rett  og plikt når det overdras virksomhet.  Virksomhet vil det i praksis være med de aller fleste landbrukseiendommer som overdras. som er i drift.

Latent skatt eller skattefordel som er knyttet til overdragelsen,  som f.eks  negativ personinntekt eller gevinst og tapskonto, er en skatteposisjon som skal overtas. (For fullstendig oversikt se info i Eierskifteplanleggeren)

En skatteulempe, f.eks positiv gevinst og tapskonto, vil måtte overtas og beskattes av kjøperen. Dette er en ulempe for kjøper og øker vederlaget.

Omvendt, overdras en skatteposisjon som er en fordel, f.eks negativ personinntekt, er dette en fordel for kjøper og dette reduserer vederlaget ved overdragelsen.

Det er viktig å beregne dette riktig i forhold til ikke større vederlag enn 75% av takst for å selge en landbrukseiendom skattefritt.  Beregningen om dette gjøres enkelt i Eierskifteplanleggeren.