apr 262016
 

I rundskriv M 2 /2012 er det fastsatt at prisvurdering skal unnlates for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer for inntil kr 2 500 000 kr.

I henhold til rundskriv M-2/2016 bestemmer departementet at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr 3 500 000 skal prisvurderingen heretter unnlates.

Tidligere brev av 4.desember 2013 om ikke å legge avgjørende vekt på pris ved konsesjonsvurderingen mens forslaget om å oppheve priskontrollen var til behandling, vil med dette bortfalle.

Rundskriv M2/2016 presiseres det ovenfor  landbruksforvaltningen, kommunen og fylkeskommunen at konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll skal følges.