jan 062017
 

DOKUMENTAVGIFT OG TINGLYSINGSGEBYR I 2017

 

Det er ingen endringer i dokumentavgiften og tinglysingsgebyret.

 

Dokumentavgiften er 2,5 % av omsetningsverdien og tinglysingsgebyret er

1/2 R kr 525, ppbevaring av testamentet kr   839 ,  0,8 R, Proklama                               kr 4 196,  4 R

TILLEGGSAVGIFT VED UNNDRAGING AV DOKUMENTAVGIFT

Statens kartverk har laget et notat om tilleggsavgift ved unndragelse av dokumentavgift.

Notatet blir lagt  i vårt arkiv under fanen Statens kartverk.

Hvis noen forsettlig og grovt uaktsomhet unndrar dokumentavgift kan en bli pålagt tilleggsavgift

To krav for bruk av tilleggsavgift

  1. a) Subjektivt krav om forsett eller grov uaktsomhet for den som har rekvirert tinglysingsforretningen.
  2. b) Avgiftsgrunnlag som er skrevet på skjøte må ha vært for lavt i forhold til markedsverdien av eiendommen.

For at Skattedirektoratet skal kunne ilegge tilleggsavgift må avgiftsgrunnlaget ligge klart under markedsverdien av eiendommen.

Det vil kunne oppstå solidaransvar for betaling av korrekt innbetaling av dokumentavgift.

Dette vil kunne gjelde erverver av grunnbokshjemmel eller meglerforetak som hjelper til med slike oppgaver. Såfremt det er 3. mann som har krevd skjøte tinglyst på vegne er erververen vil også han bli holdt ansvarlig for avgiften.

Det vil bli stilt større krav til uaktsomhetsvurderingen til næringsdrivende enn privatpersoner. Spesielt vil dette gjelde profesjonelle aktører i markedet.