jan 292018
 

Justisdepartementet har bestemt at Rettsgebyret skal endres fra

kr 1049 i 2017 til kr 1130 i 2018. Kostnadene til tinglysing er ½ R = 565.

Økningen er derfor på kr (565 – 525 = kr 40. Økningen gjelder for:

 

For eksempel ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet. Festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, ektepakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv.

 

Sletting av rettighet, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte mv er gratis.

 

Oppbevaring av testamente hos en domstol er 0,8 R = kr 904.

 

Økningen av Rettsgebyret er implementert i utsendt versjon 2018.1  og det gjelder fra 1.1.2018.

  2 Responses to “Tinglysingsgebyr”

  1. Statens kartverk på Hønefoss bekrefter både på sin hjemmeside og ved telefonsamtale at tinglysingsgebyret fortsatt er kr. 525,- i 2018.

  2. Ja, Kjell Åsland du har rett. Jeg har vært for rask i forhold til forslag og vedtak.

 Leave a Reply

(required)

(required)