Fred Zetterstrøm

Fred Zetterstrøm har lang erfaring med eierskifte i landbruket og har vært en sentral person i utviklingen av verktøyet Eierskifte Planleggeren. Hans kjernekompetanse innbefatter skatteregler og lovverk.

des 142015
 

Vi er i gang med årets viktigste begivenhet for alle som driver med eierskifte i landbruket.

Over 130 deltakere har funnet veien til Scandic Oslo Airport på Gardermoen, og Arnstein Tveito har ønsket velkommen,

Hotellresepsjon

Velkommen til Scandic Oslo Airport

Kaffekopper

Kaffekoppene er klare for storinnrykk.

Kurssal

Velkommen til kurs

Kurssal

Stinn brakke på årets kurs

Arbeidsfilm til Optimaliseringskalkylen.

 Eierskifte Planleggeren, Info  Kommentarer er skrudd av for Arbeidsfilm til Optimaliseringskalkylen.
jan 022014
 

Allinfo.as har laget en filmdemo som illustrerer konsekvensene med bortfallet av arveavgift og innføring av kontinuitet ved eierskifter innen familien i landbruket.

I «Optimaliseringskalkylen» som ligger i dataprogrammet «Eierskifte Planleggeren», kan brukere gjøre denne konsekvensanalysen og sammenligne effekten av å gjennomføre eierskifte etter reglene som gjelder i 2013 og reglene som gjelder fra 2014.

Demoen går ikke gjennom alle mulige varianter av mulige eierskiftekonstellasjoner og kommenterer heller ikke regelendringene i detalj, men gir en antydning til konsekvens på grunnlag av de innlagte forutsetninger. Fordi dette er et komplekst fagområde må Allinfo.as ta forbehold om forståelsen av resultatene og bruken av programmet. Dersom du er i tvil om tolkningen av lover og regler eller er usikker på hvordan programmet skal benyttes, så ta kontakt.

«Optimaliseringskalkylen» som ligger i dataprogrammet «Eierskifte Planleggeren» kan lastes ned fra www.eierskifte.no og brukes gratis i 14 dager.

Start filmen nedenfor, og kjør den i HD-modus og i fullskjemsmodus for å se alle detaljene.
Fullskjerm får du ved å klikke den åpne firkanten nederst til høyre (ved siden av YouTube logoen).
For å få HD oppløsning velger du «720p» fra tannhjulet etter at du har startet filmen (også ved siden av YouTube logoen).

Konsekvensanalyse ved bortfall ved bortfall av arveavgift i landbruket.