Jørn E. Angeltveit

Systemutvikler engasjert via Optimale Systemer AS.

nov 192015
 

I dag har vi lagt ut en ny versjon av Eierskifte Planleggeren.

 

Du kan oppdatere til denne ved å kjøre en oppdatering direkte fra programmet.

Eller så kan du laste ned en komplett versjon fra nedlastingssiden på eierskifte.no.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Programmet er oppdatert for Microsoft Office 2016.
 • Dokumentet «Kjøpekontrakt fast eiendom familieeierskifte» er oppdatert.
 • Sjekk av skjermoppløsning ved oppstart er fjernet.
 • «Fraser» er oppdatert.
 • LigningsABC 2015 er oppdatert.
sep 162015
 

I dag har vi lagt ut en ny versjon av Eierskifte Planleggeren.

 

Du kan oppdatere til denne ved å kjøre en oppdatering direkte fra programmet.

Eller så kan du laste ned en komplett versjon fra nedlastingssiden på eierskifte.no.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Informasjonstekster for dokumentene er revidert.
 • Lenke til rundskriv er oppdatert.
 • Liste over kommuner og poststeder er oppdatert.
 • Revidert alle hjelpetekster.
 • To nye dokumenter er lagt inn (under eierskiftetypen «Andre dokumenter»):
  • Erklæring om rettighet i fast eiendom
  • Kopi av tinglyst dokument (pantebok)
 • Oppdatert pantedokument
 • Oppdatere «nijos» til «nibio»
 • Rettet I/O-Error 183 ifm Import- og Eksport-rutine.
 • Programfilene er nå signert, slik at «utgiver» er kjent for Windows.  Dette medfører større trygghet og færre varsler.
apr 162015
 

Tradisjoner

Norge har tradisjon for familieeierskifte. Ca. 95 % av gårdsbrukene i Norge overdras mellom foreldre og barn.

 • Stas med odelsgutten/odelsjente
 • Tradisjon med at den eldste overtar
 • Rimelig overdragelsessum

 

                                

Eierskifte før 01.01.2014

Verdsetting etter diskontinuitet

Diskontinuitet betyr ikke fortsettelse

Eierskifte etter 01.01.2014

Skattemessig forhold kontinuitet

Kontinuitet betyr å fortsette

Verdsetting eiendom til salgsverdi Verdsetting eiendom til salgsverdi
Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi
Innberettet eierskiftedata til Skattemyndighetene Registering av verdi for mottaker på egne skjema og selvangivelse
Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt
Kjøper sitt avskrivningsgrunnlag 100% av verdien på   eiendom Kjøpers avskrivningsgrunnlag settes til 75 % av takst av fast eiendom
Kjøpers avskr. grunnlag maskiner og varelager 100 % av verdien Kjøpers avskr. grunnnlag andel betaling eller selgers skattemessig verdier
Skatteposisjoner må overtas av kjøper
des 012014
 

En ny versjon av Eierskifte Planleggeren er nå klar. Fjerning av Arveavgiften 01.01.2014 har nok gitt utfordringer for myndighetene, lite er kommet ut etter at reformen ble vedtatt.

Vi som programleverandører har brukt mye tid på å finne frem i reformen. Vi har pr nå Odelstingsproposisjon 1 LS 2014 og endret Skattelov å forholde oss til.

Eierskifte Planleggeren er som før, enten du som bruker programmet for informasjon eller for eiendomsoverdragelse, så kjenner du deg igjen. Men det er tross alt mye nytt.

 

Det må tas forbehold om lovendringer og uttalelser mv.

 

Eierskifte nå etter endringene er slettes ikke så vanskelig som en får inntrykk av.

Men noe gammel kunnskap må forkastes og ny kunnskap må fylles på.

Vi vil hevde at etter litt innkjøring vil eierskifte være lettere !

 

 

Endringer      Gjennomføring

Mange dokumenter er rettet Gavemelding, og oppskrevne verdier er fjernet.Dokumentene tilpasset Arveavgiftsreformen
Info tekster til dokumenter er rettet Skal gi deg som bruker rettledning, les disse
Overformynderiet er borte Overtatt av Vergemålsmyndigheten hos Fylkesmannen
Nytt skjema til Vergemålsmyndighet Lagt innMor og far er i denne sammenheng verge for sine barn.
Rettet funksjoner i Rettledninger Fjernet / tillagt
EierskiftevinduetInformasjon arveavgiftsreformen 2014  Informasjon
EierskiftevinduetInfo og beregning av latent skatt LatentSkattBeregningsmodell og hjelpetekster
EierskiftevinduInnleggelse av verdier:

Ta standpunkt til vanlig landbruk, annen eiendom og næring el. ikke næring

IkkeNaring
I gevinstberegningenNoe utvidet innleggelse p.g.a. ny kostprisoppgave  StatusVerdier
Nytt nøkkeltall beregning75 % regelen med infoknapp  Nokkeltall
Beregning skattepliktig gevinst, ny linje andel vederlag som gjelder latent skatt  Vederlag
Ny linje under InderøydommenSk.pl. gevinst

 

Gevinst«Ikke næring» vil alltid bli beregnet som skatteplikt, ved uthuking av «selger vil ikke ha inntektsoppgjør» settes gevinsten til kr 0.-
Vil selger ta inntektsoppgjør?Hjelpetekst  Inntektsoppgjor

 

Det arbeides videre med:

 1. Info om valg av beste alternativ
 2. Ny kostprisoppgave