Ole Gunnar Green

Ole Gunnar Green har lang erfaring med eierskifte i landbruket og har vært en sentral person i utviklingen av verktøyet Eierskifte Planleggeren. Hans kjernekompetanse innbefatter praktisk planlegging og praktisk gjennomføring av eierskifte.

mar 212019
 

Ny versjon er lagt ut, de viktige endringene er:

 • Import PDF (egenerklæring mv) er løst
 • Oppdatert kostprisoppgave med 2018 versjon
 • Rettet spesifikasjon i logg direktesøk
 • Oppdatert post – og kommuneregister

Kurs i bruk av Duett eierskifte, du bruker programmet på egen pc, vi kjører et case, et eierskifte fra a – å.

 

 

des 212018
 

Versjon 2018.5.01 er lagt ut.

 • ny SkatteABC 2018, noen linker, oppdatert post og kommunenummer, nytt skjema konsesjon, import til skjema rettet, RF 1294 Realisasjonsskjema utgå fra 2018, rettet noen tekster i RF 1013 kostprisskjema, oppdatert uskiftekalkyle og andre mindre rettinger.

Kurs i Stavanger 13.2. og Stjørdal 14.02, Gardermoen ennå ikke fastsatt.

 • Vi bruker egne pc-er og kjører et case fra A – Å og knytter fagtemaer til kursgjennomgangen etter hvert som vi kjører eksemplet.

2019 et spennende år

2019 blir et spennende år med mange viktige avgjørelser om programmet Duett Eierskifte.

Vi ønsker alle brukere en god jul og et godt nytt eierskifteår.

 

 

des 142018
 

Realisasjonsskjema RF 1294 som gjelder realisasjon av / fra landbrukseiendom utgår for 2018.
Dette er også lagt inn på infosiden til dette skjemaet i Duett eierskifte.

 

Husk dokumentasjon på eierskifte

Husk å ta vare på skattemessige beregninger for selger og inngangsverdier for kjøper.

 

mar 072018
 

Brukerhåndboken, oppdatert

Eierskifteveiledning rettet info om skog

Latent skatt, tømmerkonto, overheng, underheng, informasjon om ordningen.

Skatteetaten har lagt om sine skjema fra word til PDF, vi import og eksport data til og fra PDF.

Dokumentavgift, ny tolking av åsetesavslag(25%) på salg fra uskiftet bo, nå fradrag for åsetesavslag, oppdatert i beregningsmodell.

Fjernet kalkyler fra ytre meny, bruk kalkylene inne i programmet.

Oppdatert uskiftekalkyle.

Automatisk kostpriskalkyle etter overføring fra gevinstberegningskalkylen, infotekst kostprispriskalkyle, utskrift kostpriskalkyle direkte, dekker sitasjonene:

 1. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk > 75% vederlag
 2. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk < 75 % vederlag, bolig 100% verdi
 3. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk + annen næring aktivitet
 4. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk + annen næring ikke aktivitet
 5. Familieoverdragelse alminnelig gårdsbruk eiertid under 10 år
 6. Salg i frihandel

Reglene om kårbolig håndteres, mer og mindre enn beregnet kårverdi.

Ny leverandør av direktesøk, søk hjemmel og Elektronisk grunnbok som før.

Nye valg av Grunnbok, 1)vanlig, 2)teknisk, 3)Historisk.

Under vis i programmet finner du logg over dine søk i Grunnboken.

Realisasjonsskjema, RF 1294, blir automatisert i neste versjon.

 

jan 292018
 

Justisdepartementet har bestemt at Rettsgebyret skal endres fra

kr 1049 i 2017 til kr 1130 i 2018. Kostnadene til tinglysing er ½ R = 565.

Økningen er derfor på kr (565 – 525 = kr 40. Økningen gjelder for:

 

For eksempel ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet. Festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, ektepakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv.

 

Sletting av rettighet, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte mv er gratis.

 

Oppbevaring av testamente hos en domstol er 0,8 R = kr 904.

 

Økningen av Rettsgebyret er implementert i utsendt versjon 2018.1  og det gjelder fra 1.1.2018.