jan 062017
 

DOKUMENTAVGIFT OG TINGLYSINGSGEBYR I 2017

 

Det er ingen endringer i dokumentavgiften og tinglysingsgebyret.

 

Dokumentavgiften er 2,5 % av omsetningsverdien og tinglysingsgebyret er

1/2 R kr 525, ppbevaring av testamentet kr   839 ,  0,8 R, Proklama                               kr 4 196,  4 R

TILLEGGSAVGIFT VED UNNDRAGING AV DOKUMENTAVGIFT

Statens kartverk har laget et notat om tilleggsavgift ved unndragelse av dokumentavgift.

Notatet blir lagt  i vårt arkiv under fanen Statens kartverk.

Hvis noen forsettlig og grovt uaktsomhet unndrar dokumentavgift kan en bli pålagt tilleggsavgift

To krav for bruk av tilleggsavgift

  1. a) Subjektivt krav om forsett eller grov uaktsomhet for den som har rekvirert tinglysingsforretningen.
  2. b) Avgiftsgrunnlag som er skrevet på skjøte må ha vært for lavt i forhold til markedsverdien av eiendommen.

For at Skattedirektoratet skal kunne ilegge tilleggsavgift må avgiftsgrunnlaget ligge klart under markedsverdien av eiendommen.

Det vil kunne oppstå solidaransvar for betaling av korrekt innbetaling av dokumentavgift.

Dette vil kunne gjelde erverver av grunnbokshjemmel eller meglerforetak som hjelper til med slike oppgaver. Såfremt det er 3. mann som har krevd skjøte tinglyst på vegne er erververen vil også han bli holdt ansvarlig for avgiften.

Det vil bli stilt større krav til uaktsomhetsvurderingen til næringsdrivende enn privatpersoner. Spesielt vil dette gjelde profesjonelle aktører i markedet.

 

des 282016
 

Eierskifter i landbruket er et viktig fagfelt, som krever spesiell kompetanse. Programmet Duett.no Eierskifte (tidligere Eierskifte Planleggeren) er unikt på markedet og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte.

Vi tilbyr kurs i januar for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifter.

Continue reading »

nov 162015
 

Eierskifte, skaff deg kompetanse, vi hjelper deg i gang !

Vi bruker Eikerskifteplanleggeren som kursverktøy, hovedmeny:

2015.11.16 eierskiftevindu

Vi legger spesielt vekt på:

Eierskifteprosess, kvalitetssikring, rutiner, verdier, oppgjør kontant, obligasjoner, kår, gaver til kjøper og søsken, rettferdighet, skatt,dokumentavgift, kjøpekontrakt hva bør være med i kontrakten?

Kurssteder:

Hvittingfoss     11.01.2016

Gardermoen    12.01.2016

Sola                   15.01.2016

Trondheim       18.01.2016

Mosjøen           20.01.2016

Schei i Jølster 22.01.2016

Meld deg på her: www.eierskifte.no/kurs

Alle kurs 10 – 16 .   Kurspris pr deltaker 3 600 kr inkl. lunsj.

Godkjenningsordningen for regnskapsførere 5,5  t. regelverk/skatt.

 

 

 

 

okt 052015
 

Allinfo AS tilbyr som tidligere år kursopplegget «Eierskifte i praksis»!

Du som regnskapsfører skaff deg kunnskap om eierskifte. Dette er trivelige og nødvendige rådgivingsoppgaver ovenfor bonden.

Rådgivingsoppgaver venter på deg, vi hjelper deg i gang
a)Eierskifteprosess Forberedelse for selger og kjøper tips for kommunikasjonsmodell

b)Kvalitetssikring   Hva må undersøkes og avklares ?

c)Verdier                  Rettigheter, eiendom, maskiner, dyr

d)Oppgjør                Kontant, obligasjoner, kår

e)Gaver til                Kjøper og søsken, rettferdighet

f)Skatt                        Beskatning familieeierskifte

g)Dokumentavgift   Grunnlaget for dokumentavgift

h)Kjøpekontrakt      Hva bør være med i kontrakten?

 

adsf

Vi bruker eierskiftevinduet i Eierskifteplanleggeren

Eierskifte i praksis, veien til å beholde og få nye kunder

Vi møtes på Gardermoen

19.oktober 2015
kl 10 – 16

 

Timer godkjennings- ordningen 7 timer (Skatt/rettslære)

Kursavgift kr 3600. Inkl. lunsj.

Meld deg på her innen 12.10.

jun 222015
 

 

Skatteposisjoner som følger virksomheten, vurdering og beregning

I et fåtall eierskifter i familieoverdragelse følger det med skatteposisjoner knyttet til virksomheten.

Skatteposisjonene som må vurderes er:

Negativ beregnet personinntekt, skjermingsgrunnlag, fremførbart underskudd, negativ saldo, tom positiv saldo og positiv/negativ gevinst- og tapskonto.

Negativ personinntekt

Negativ personinntekt kan forekomme.

En negativ personinntekt må vurderes konkret. Et stort beløp vil det ta lenger tid og nyttiggjort seg. Som et gjennomsnittstall bør en kunne bruke 5 år og 5 % grunnrente ved beregningen. (Som Skattedirektoratets eksempel)

Skjermingsgrunnlag

For den faste eiendommen skal man i en familieoverdragelse, innenfor 75 % betaling av taksten, sette kostpris for kjøper til 75 % av takstgrunnlaget minus eventuelt beregnet kårverdi.

For maskiner, dyr og varelager vil man enten måtte overta selgers statusverdier eller andel betaling.

I slike familieoverdragelser vil skjermingsgrunnlag i praksis ikke ha noen verdi.

Fremførbart underskudd

Fremførbart underskudd kan forekomme.

Vi foreslår samme vurdering som vurderingen som negativ personinntekt.

Negativ saldo, tom positiv saldo, positiv/negativ gevinst og tapskonto

Disse avsetningene fremstår ikke med forskjellig risikoelement eller tidshorisont fra Skattedirektoratets eksempel. Vi forslår derfor at dette brukes i disse tilfellene.

Skattedirektoratet eksempel:

Gevinst og tapskonto kr 400 000, latent skatt beregnes med lineær oppløsning over 5 år, pr år kr 50 000, kalkulasjonsrente 5 %, beregnet skattesatsen blir derved effektivt

på 33 %. Skattedirektoratet skriver at dette er et eksempel, og at det kan være ulike beregninger på skatteposisjonene.

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.