des 282016
 

Eierskifter i landbruket er et viktig fagfelt, som krever spesiell kompetanse. Programmet Duett.no Eierskifte (tidligere Eierskifte Planleggeren) er unikt på markedet og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte.

Vi tilbyr kurs i januar for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifter.

Continue reading »

nov 162015
 

Eierskifte, skaff deg kompetanse, vi hjelper deg i gang !

Vi bruker Eikerskifteplanleggeren som kursverktøy, hovedmeny:

2015.11.16 eierskiftevindu

Vi legger spesielt vekt på:

Eierskifteprosess, kvalitetssikring, rutiner, verdier, oppgjør kontant, obligasjoner, kår, gaver til kjøper og søsken, rettferdighet, skatt,dokumentavgift, kjøpekontrakt hva bør være med i kontrakten?

Kurssteder:

Hvittingfoss     11.01.2016

Gardermoen    12.01.2016

Sola                   15.01.2016

Trondheim       18.01.2016

Mosjøen           20.01.2016

Schei i Jølster 22.01.2016

Meld deg på her: www.eierskifte.no/kurs

Alle kurs 10 – 16 .   Kurspris pr deltaker 3 600 kr inkl. lunsj.

Godkjenningsordningen for regnskapsførere 5,5  t. regelverk/skatt.

 

 

 

 

okt 052015
 

Allinfo AS tilbyr som tidligere år kursopplegget «Eierskifte i praksis»!

Du som regnskapsfører skaff deg kunnskap om eierskifte. Dette er trivelige og nødvendige rådgivingsoppgaver ovenfor bonden.

Rådgivingsoppgaver venter på deg, vi hjelper deg i gang
a)Eierskifteprosess Forberedelse for selger og kjøper tips for kommunikasjonsmodell

b)Kvalitetssikring   Hva må undersøkes og avklares ?

c)Verdier                  Rettigheter, eiendom, maskiner, dyr

d)Oppgjør                Kontant, obligasjoner, kår

e)Gaver til                Kjøper og søsken, rettferdighet

f)Skatt                        Beskatning familieeierskifte

g)Dokumentavgift   Grunnlaget for dokumentavgift

h)Kjøpekontrakt      Hva bør være med i kontrakten?

 

adsf

Vi bruker eierskiftevinduet i Eierskifteplanleggeren

Eierskifte i praksis, veien til å beholde og få nye kunder

Vi møtes på Gardermoen

19.oktober 2015
kl 10 – 16

 

Timer godkjennings- ordningen 7 timer (Skatt/rettslære)

Kursavgift kr 3600. Inkl. lunsj.

Meld deg på her innen 12.10.

jun 222015
 

 

Skatteposisjoner som følger virksomheten, vurdering og beregning

I et fåtall eierskifter i familieoverdragelse følger det med skatteposisjoner knyttet til virksomheten.

Skatteposisjonene som må vurderes er:

Negativ beregnet personinntekt, skjermingsgrunnlag, fremførbart underskudd, negativ saldo, tom positiv saldo og positiv/negativ gevinst- og tapskonto.

Negativ personinntekt

Negativ personinntekt kan forekomme.

En negativ personinntekt må vurderes konkret. Et stort beløp vil det ta lenger tid og nyttiggjort seg. Som et gjennomsnittstall bør en kunne bruke 5 år og 5 % grunnrente ved beregningen. (Som Skattedirektoratets eksempel)

Skjermingsgrunnlag

For den faste eiendommen skal man i en familieoverdragelse, innenfor 75 % betaling av taksten, sette kostpris for kjøper til 75 % av takstgrunnlaget minus eventuelt beregnet kårverdi.

For maskiner, dyr og varelager vil man enten måtte overta selgers statusverdier eller andel betaling.

I slike familieoverdragelser vil skjermingsgrunnlag i praksis ikke ha noen verdi.

Fremførbart underskudd

Fremførbart underskudd kan forekomme.

Vi foreslår samme vurdering som vurderingen som negativ personinntekt.

Negativ saldo, tom positiv saldo, positiv/negativ gevinst og tapskonto

Disse avsetningene fremstår ikke med forskjellig risikoelement eller tidshorisont fra Skattedirektoratets eksempel. Vi forslår derfor at dette brukes i disse tilfellene.

Skattedirektoratet eksempel:

Gevinst og tapskonto kr 400 000, latent skatt beregnes med lineær oppløsning over 5 år, pr år kr 50 000, kalkulasjonsrente 5 %, beregnet skattesatsen blir derved effektivt

på 33 %. Skattedirektoratet skriver at dette er et eksempel, og at det kan være ulike beregninger på skatteposisjonene.

Allinfo.as

Følg Allinfo.as på http://eierskiftebloggen.no/ eller facebook.

apr 162015
 

Tradisjoner

Norge har tradisjon for familieeierskifte. Ca. 95 % av gårdsbrukene i Norge overdras mellom foreldre og barn.

  • Stas med odelsgutten/odelsjente
  • Tradisjon med at den eldste overtar
  • Rimelig overdragelsessum

 

                                

Eierskifte før 01.01.2014

Verdsetting etter diskontinuitet

Diskontinuitet betyr ikke fortsettelse

Eierskifte etter 01.01.2014

Skattemessig forhold kontinuitet

Kontinuitet betyr å fortsette

Verdsetting eiendom til salgsverdi Verdsetting eiendom til salgsverdi
Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi Verdsetting maskiner og varelager til salgsverdi
Innberettet eierskiftedata til Skattemyndighetene Registering av verdi for mottaker på egne skjema og selvangivelse
Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt Selgers gevinst ved eierskifte er skattefritt
Kjøper sitt avskrivningsgrunnlag 100% av verdien på   eiendom Kjøpers avskrivningsgrunnlag settes til 75 % av takst av fast eiendom
Kjøpers avskr. grunnlag maskiner og varelager 100 % av verdien Kjøpers avskr. grunnnlag andel betaling eller selgers skattemessig verdier
Skatteposisjoner må overtas av kjøper