des 282016
 

Eierskifter i landbruket er et viktig fagfelt, som krever spesiell kompetanse. Programmet Duett.no Eierskifte (tidligere Eierskifte Planleggeren) er unikt på markedet og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte.

Vi tilbyr kurs i januar for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifter.

Continue reading »

nov 192015
 

I dag har vi lagt ut en ny versjon av Eierskifte Planleggeren.

 

Du kan oppdatere til denne ved å kjøre en oppdatering direkte fra programmet.

Eller så kan du laste ned en komplett versjon fra nedlastingssiden på eierskifte.no.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Programmet er oppdatert for Microsoft Office 2016.
 • Dokumentet «Kjøpekontrakt fast eiendom familieeierskifte» er oppdatert.
 • Sjekk av skjermoppløsning ved oppstart er fjernet.
 • «Fraser» er oppdatert.
 • LigningsABC 2015 er oppdatert.
sep 162015
 

I dag har vi lagt ut en ny versjon av Eierskifte Planleggeren.

 

Du kan oppdatere til denne ved å kjøre en oppdatering direkte fra programmet.

Eller så kan du laste ned en komplett versjon fra nedlastingssiden på eierskifte.no.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Informasjonstekster for dokumentene er revidert.
 • Lenke til rundskriv er oppdatert.
 • Liste over kommuner og poststeder er oppdatert.
 • Revidert alle hjelpetekster.
 • To nye dokumenter er lagt inn (under eierskiftetypen «Andre dokumenter»):
  • Erklæring om rettighet i fast eiendom
  • Kopi av tinglyst dokument (pantebok)
 • Oppdatert pantedokument
 • Oppdatere «nijos» til «nibio»
 • Rettet I/O-Error 183 ifm Import- og Eksport-rutine.
 • Programfilene er nå signert, slik at «utgiver» er kjent for Windows.  Dette medfører større trygghet og færre varsler.
sep 222014
 

Vi arbeider med en ny versjon av Eierskifte Planlegger som vi forventer skal sendes ut i månedsskifte.

Eierskifte blir på mange måter enklere.

 • Du slipper å tenke på refusjonsordningen for dokumentavgift
 • Mulig arveavgift
 • Innsendelse av skjemaet Gaver
 • Vente på avgjørelse hos Skattefogden

 

Utfordringen blir nå mer å se realitetene i eierskifte.
Hvilke utfordringer familien har. Hvordan tenker selger, kjøper og søsken.

Skattemessig vil du som før måtte:

 • Legge inn verdier og oppgjør.
 • Skattereglene ved fordeling av vederlaget mellom eiendom, maskiner mv er som
  før. (Inderøydommen)
 • Vurderingene om selger skal ta ev. gevinst eller gå inn kontinuitet (kjøper overtar
  selgers statusverdier) vil du få hjelp til i Planleggeren.
 • Hvis selger ikke vil ha skatt på skattepliktige del vil det bli kontinuitet.

 

Nytt i denne versjon er:

 • Tilpasset fjerning av arveavgiften fra 1.1.2014.
 • Lagt inn nye/fjernet dokumenter.
 • Revidert alle hjelpetekster.
 • Revidert gevinstberegning, tilpasset fjerning av arveavgiften.
 • Gjennom gevinstberegningen blir du «geleidet» gjennom mulig overtakelse av
  skatteposisjoner.
 • Delt programmet mellom 2013 og 2014 m.h.t. dokumenter/skjema/hjelpetekster.

Vi planlegger ytterligere oppdateringer av Eierskifte Planleggeren utover høsten bl.a. når vi får kjennskap til myndighetenes presiseringer m.h.t. arveavgiftens bortfall.

Gevinstberegningen i Eierskifteplanleggeren.

 Eierskifte Planleggeren, Nyhetsbrev  Kommentarer er skrudd av for Gevinstberegningen i Eierskifteplanleggeren.
apr 272014
 

Presisering om beregningen

Både tidligere gevinstberegningsregler i 2013 og reglene for 2014 krever at vi fordeler vederlaget (betalingen) for gård og maskiner mv forholdsmessig for å beregne en eventuell skattepliktig gevinst. Dette er presisert i Odelstingsproposisjonen Odelstingsproposisjon nr 1 LS

Ved salg av gårdsbruk hvor det blir gevinst presiserer vi at alle innslagsfeltene for data legges inn.
Ved familieoverdragelser hvor dere er innenfor 75 % regelen har vi registrert at det skjer en del feil i bruken av kårberegningene.

Gjennomgang av Eierskiftevinduet /Sentrale data/Verdier oppgjør:

Når det skal beregnes kår gjøres dette i underliggende vindu merket kår.

Grunnlaget for skattemessige konsekvenser MÅ du beregne/legge til rette for i kalkylen : FAKTISK SKATTEPLIKTIG GEVINST

Last opp kalkylen FAKTISK SKATTEPLIKTIG GEVINST

Disse feltene MÅ DU FYLLE UT.

Hvis du ikke gjør dette vil boretten/kåret bli tolket som vederlag, og verdien av eiendommen ikke bli redusert med kårverdien.
Det vil bli feil i fordelingen i gevinstberegningen etter skattereformen, 75 % regelen, og vederlagsfordeling, når vederlaget overstiger 75 % av verdien fast eiendom.

Skatteretten:

Fradrag for kårboligen i eiendommens verdi
Verdien av kapitalisert borett skal komme til fradrag i eiendommens verdi.
I dette eksempelet er boretten lavere enn verdien av kårboligen.
Hvis det er omvendt, at kapitalisert borett er høyere enn kårboligens verdi skal verdien av eiendommen reduseres med verdien av kårboligen. Den delen av boretten som overstiger verdien av kårboligen vil ikke bli en del av vederlaget.