des 202016
 

150 personer deltok på Eierskiftedagene arrangert av Daldata AS  og Norges Bondelag den 12. og 13. desember. Med temaene problematiske eierskifter, familielandbruket i nyere tid, delt eierskifte, skifte og uskifte, tinglysing og eierskifte og skog ble mange viktige sider med eierskifte belyst.

Forsker Reidar Almås fra Norsk Senter for Bygdeforskning gav oss nyttige innspill på perspektiver ved norsk landbruk, trender, forhold til verdier og fordeling av familiekapitalen. Han hadde også meninger om forutsetninger for framtidens bonde.

Konferansen er også et sted for kontakter og bygging av nettverk.

des 142015
 

Vi er i gang med årets viktigste begivenhet for alle som driver med eierskifte i landbruket.

Over 130 deltakere har funnet veien til Scandic Oslo Airport på Gardermoen, og Arnstein Tveito har ønsket velkommen,

Hotellresepsjon

Velkommen til Scandic Oslo Airport

Kaffekopper

Kaffekoppene er klare for storinnrykk.

Kurssal

Velkommen til kurs

Kurssal

Stinn brakke på årets kurs